© 2022 ALPHAVILLE. All Rights Reserved. | Privacy Polic

NEWS

100%Architects – Dreams Created by Architects – JIA Kyoto Association Exhibition

We will be exhibiting at the JIA Kyoto Art Exhibition.

【Date, time and place】
March 16th (Friday) – March 18th (Sunday), 2012
Kyoto Cultural Museum Annex Hall
【overview】
100%Architects -Dreams created by arthitects-

The works and work content of the members of JIA Kyoto,
In addition, the exhibition will be designed to allow the public to learn more about the profession of architects.
We hope to create an exhibition that will serve as a point of contact between architects and citizens.

【Exhibitor】
Shoji Ikuma Kei Une Katsu Umebayashi Ryoko Okada Atsushi Okuda
Hiromi Oda Yasuhiko Kato Adult Kawaguchi Kazuo Kishi Seishi Kida
Koichi Kuniyoshi Kenji Kosaka Atsushi Saito Masahiko Sawamura Kimio Shimura
Naohiro Kado Masayoshi Sedogawa Akihiko Soeda Shin Takamatsu Kentaro Takeguchi
Sei Takeyama, Toyoji Tanaka, Shuntaro Michie, Dai Nagasaka, Kazuhei Nagasaki
Hirokazu Nagase Kiyoshi Nakamura Wataru Hasegawa Makoto Hojo Jun Honma
Kazuyasu Matsuki Yoshihisa Matsumura Tadashi Matsumoto Mitsuo Manno Masayoshi Morimura
Asashi Yada, Yasutaka Yamazaki, Ryosuke Yamamoto, Kimio Yukawa, Toshito Yokouchi
Yoshi Yoshikawa Tokuichi Yoshimura

PREVPREV
TOPに戻る